Wybory samorządowe w 2006 roku

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Wybory samorządowe w 2006 roku


Data 12 listopada 2006
26 listopada 2006 (II tura)
Zwycięskie komitety Porozumienie Samorządowe 2002:
6 / 15
Porozumienie Samorządowo-Ludowe:
5 / 15
Samorządni i Praworządni:
3 / 15
Lewica i Demokraci:
1 / 15
Wybrany burmistrz Wojciech Kociński
(54,50%)

Wybory samorządowe w 2006 roku – wybory radnych do Rady Miejskiej w Sycowie i burmistrza miasta i gminy Syców, a także radnych powiatu oleśnickiego i województwa dolnośląskiego, które odbyły się w gminie Syców, podobnie jak w całej Polsce, 12 listopada 2006 roku.

26 listopada przeprowadzono też drugą turę w wyborach burmistrza miasta.

Obwody głosowania

Głosowanie odbywało się w dziesięciu obwodach głosowania:

 1. Przedszkole nr 1 w Sycowie: okręg wyborczy nr 1
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 1
 3. Centrum Kultury w Sycowie: okręg wyborczy nr 2
 4. Klub seniora w Sycowie: okręg wyborczy nr 2
 5. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej: okręg wyborczy nr 3 i 4
 6. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach: okręg wyborczy nr 5
 7. Szkoła Podstawowa w Działoszy: okręg wyborczy nr 6
 8. Przedszkole nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 7
 9. Szkoła Podstawowa Filia w Ślizowie: okręg wyborczy nr 7
 10. Szpital w Sycowie: okręg wyborczy nr 2

Wybory do Rady Miejskiej w Sycowie

Radnych kadencji 2006-2010 w gminie Syców wybierano w siedmiu okręgach wyborczych: w dwóch pierwszych (obejmujących teren miasta Syców) wybierano po 5 radnych, a w pozostałych pięciu (obejmujących sołectwa) – po jednym. Łącznie w dniu 12 listopada 2006 roku w gminie Syców uprawnionych do głosowania było 12 814 osób. Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 40,68%.

Zarejestrowane komitety

 • KW Platforma Obywatelska RP – lista nr 5 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
 • KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci – lista nr 6 (zarejestrowano kandydatów w dwóch okręgach)
 • KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – lista nr 7 (zarejestrowano kandydatów w dwóch okręgach)
 • KWW Porozumienie Samorządowe 2002 – lista nr 16 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
 • KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe – lista nr 18 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
 • KWW Samorządni i Praworządni – lista nr 19 (zarejestrowano kandadatów w sześciu okręgach)
 • KWW Torped – lista nr 20 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
 • KWW Waldemara Grzędziaka – lista nr 21 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
 • KWW Jarosława Kalemby – lista nr 22 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
 • KWW Samorządni Zieloni – lista nr 23 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)

Łącznie o mandaty radnych Rady Miejskiej w Sycowie ubiegało się 51 kandydatów.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Sycowie i wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr 1

Nr listy Nr na liście Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów Mandat
6 1 Anders Rafał Wojciech KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 354 Tak
6 2 Jaśkiewicz Joanna KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 98 Nie
6 3 Kaźmirski Tomasz KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 86 Nie
6 4 Śliboda Joanna KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 101 Nie
7 1 Błaszczyk Zbigniew KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 115 Nie
16 1 Kapica Sławomir Piotr KWW Porozumienie Samorządowe 2002 610 Tak
16 2 Kuropka Małgorzata Bożena KWW Porozumienie Samorządowe 2002 298 Nie
16 3 Przybył Jacek Wojciech KWW Porozumienie Samorządowe 2002 556 Tak
16 4 Szymański Józef KWW Porozumienie Samorządowe 2002 231 Nie
16 5 Walczak Jarosław KWW Porozumienie Samorządowe 2002 376 Tak
18 1 Tracz Arkadiusz Piotr KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 91 Nie
18 2 Cichoń Kazimierz KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 423 Tak
18 3 Jakóbczak Justyna KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 219 Nie
19 1 Barański Sylwester KWW Samorządni i Praworządni 276 Nie
19 2 Adamska Leokadia KWW Samorządni i Praworządni 353 Nie
19 3 Dziergwa Robert KWW Samorządni i Praworządni 306 Nie
19 4 Jarecki Leszek KWW Samorządni i Praworządni 204 Nie
19 5 Zawada Bogdan KWW Samorządni i Praworządni 237 Nie
20 1 Schönfelder Łukasz KWW Torped 174 Nie
21 1 Grzędziak Waldemar KWW Waldemara Grzędziaka 251 Nie
23 1 Czeredrecki Henryk KWW Samorządni Zieloni 183 Nie

Okręg wyborczy nr 2

Nr listy Nr na liście Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów Mandat
6 1 Maciaszek Dariusz Krzysztof KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 311 Nie
16 1 Moniuszko Bolesław KWW Porozumienie Samorządowe 2002 633 Tak
16 2 Nogala Barbara Elżbieta KWW Porozumienie Samorządowe 2002 580 Tak
16 3 Świtoń Marian Włodzimierz KWW Porozumienie Samorządowe 2002 196 Nie
16 4 Trokowicz Barbara Maria KWW Porozumienie Samorządowe 2002 327 Nie
16 5 Wiśniewski Edward Wojciech KWW Porozumienie Samorządowe 2002 280 Nie
18 1 Lentka Krzysztof KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 411 Tak
18 2 Walczak Paweł Antoni KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 449 Tak
19 1 Cegła Krzysztof KWW Samorządni i Praworządni 469 Tak
19 2 Hodyjas Maria KWW Samorządni i Praworządni 280 Nie
19 3 Chowański Roman KWW Samorządni i Praworządni 197 Nie
19 4 Kwiatkowski Arkadiusz KWW Samorządni i Praworządni 251 Nie
19 5 Żuk Krzysztof KWW Samorządni i Praworządni 225 Nie

Okręg wyborczy nr 3

Nr listy Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów
5 Pasek Iwona Joanna KW Platforma Obywatelska RP 12
16 Pawlicki Władysław KWW Porozumienie Samorządowe 2002 76
18 Pluta Wiesław Jan KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 41
22 Kalemba Jarosław KWW Jarosława Kalemby 69

Okręg wyborczy nr 4

Nr listy Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów
16 Wojewoda Jacek KWW Porozumienie Samorządowe 2002 37
18 Żuraw Mieczysław KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 106
19 Kapica Wiesław KWW Samorządni i Praworządni 176

Okręg wyborczy nr 5

Nr listy Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów
16 Smorawski Jan KWW Porozumienie Samorządowe 2002 113
18 Wojtowicz Leszek KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 133
19 Rygiel Teresa KWW Samorządni i Praworządni 64

Okręg wyborczy nr 6

Nr listy Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów
16 Jurasińska Barbara Joanna KWW Porozumienie Samorządowe 2002 97
18 Bednarek Zdzisław KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 189
19 Czechowski Arkadiusz KWW Samorządni i Praworządni 55

Okręg wyborczy nr 7

Nr listy Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów
7 Tajak Jan Mieczysław KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 40
16 Kuźmicz Łukasz Maciej KWW Porozumienie Samorządowe 2002 101
18 Sroka Adam KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 120
19 Staniewicz Zenon KWW Samorządni i Praworządni 151

Uzyskane mandaty

Mandat radnego uzyskali:

KWW Porozumienie Samorządowe 2002 uzyskał sześć mandatów, KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe – pięć mandatów, KWW Samorządni i Praworządni – trzy mandaty, a KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci – jeden mandat.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sycowie kadencji 2006-2010 został Bolesław Moniuszko, a funkcję wiceprzewodniczącego sprawował Paweł Walczak.

Wybory burmistrza

Kandydaci i wyniki I tury

W wyborach samorządowych w 2006 roku o fotel burmistrza miasta i gminy Syców ubiegało się trzech kandydatów zgłoszonych przez trzy komitety wyborcze. W I turze głosowania swój głos na jednego z kandydatów oddało 5 197 uprawnionych mieszkańców gminy.

L.p. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów Procent uzyskanych głosów
1. Czajka Stanisław KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 1 887 36,90%
2. Kociński Wojciech KWW Samorządni i Praworządni 1 940 37,94%
3. Przybył Jacek Wojciech KWW Porozumienie Samorządowe 2002 1 287 25,17%

II tura

Do II tury, która odbyła się 26 listopada 2006 roku, awansowali Stanisław Czajka i Wojciech Kociński. W ponownym głosowaniu uczestniczyło 4 668 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

L.p. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów Procent uzyskanych głosów
1. Czajka Stanisław KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 2 124 45,50%
2. Kociński Wojciech KWW Samorządni i Praworządni 2 544 54,50%

Burmistrzem Sycowa w drugiej turze wyborów wybrany został Wojciech Kociński, który objął urząd złożeniem ślubowania w dniu 4 grudnia 2006 roku.

Źródła

Linki zewnętrzne

Wybory w gminie Syców

Wybory samorządowe 19901994199820022006201020142018
Wybory uzupełniające i przyspieszone 1999200420062007 (burmistrz)2007 (20 maja, 22 lipca) • 2016201920212022
Referenda lokalne 2022
Wybory parlamentarne 1989199119931997200120052007201120152019
Wybory prezydenckie 2005201020152020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004200920142019