Wybory przyspieszone burmistrza Sycowa w 2007 roku

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wybory przyspieszone burmistrza Sycowa w 2007 roku – wybory burmistrza Sycowa, które zostały przeprowadzone 18 marca 2007 roku w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego burmistrza Wojciecha Kocińskiego.

Przyczyny przeprowadzenia przyspieszonych wyborów[edytuj]

25 stycznia 2007 roku Rada Miejska podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu burmistrza Wojciecha Kocińskiego (wybranego w wyborach samorządowych w 2006 roku) w związku z brakiem terminowego złożenia oświadczenia majątkowego przez małżonkę. Obowiązki włodarza miasta przejął dotychczasowy zastępca Kocińskiego – Tomasz Czwordon. Odwołany Kociński pismem do radnych z dnia 20 lutego 2007 roku wezwał do uchylenia uchwały z 25 stycznia, podkreślając brak spójności dotyczący terminu, od którego należy liczyć bieg okresu do złożenia oświadczenia. Były burmistrz był zdania, że termin złożenia obowiązkowego oświadczenia upływał 30 dni po złożeniu ślubowania, czyli formalnego przejęcia obowiązków burmistrza, które nastąpiło 4 grudnia 2006 roku. Innego zdania był wojewoda dolnośląski, powiadamiając Radę Miejską pismem z dnia 18 stycznia 2007 roku o braku terminowości złożenia oświadczenia, uznając, iż 30-dniowy termin rozpoczął swój bieg w dniu wyborów, czyli 26 listopada 2006 roku.

15 lutego Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Sycowa[1]. Mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2007 roku[2] o niezgodności z Konstytucją uchwał podjętych przez rady gmin odwołujących swoje organy wykonawcze z powodu nieterminowego złożenia oświadczeń oraz opinii Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej prawnej możliwości wstrzymania biegu czynności w zarządzonych już wyborach[3], nie zostały one odwołane i odbyły się w niedzielę, 18 marca 2007 roku w godzinach od 6:00 do 20:00.

Obwody głosowania[edytuj]

Głosowanie odbywało się w dziesięciu obwodach głosowania:

  1. Przedszkole nr 1 w Sycowie
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie
  3. Centrum Kultury w Sycowie
  4. Klub seniora w Sycowie
  5. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
  6. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
  7. Szkoła Podstawowa w Działoszy
  8. Przedszkole nr 2 w Sycowie
  9. Szkoła Podstawowa Filia w Ślizowie
  10. Szpital w Sycowie

Kandydaci[edytuj]

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów ubiegał 2 marca. Zgłoszono dwóch kandydatów: odwołanego burmistrza Wojciecha Kocińskiego i radnego Sławomira Kapicę[4].

Frekwencja i wyniki wyborów[edytuj]

Uprawnionych do głosowania było 12 790 mieszkańców gminy. Swój głos na jednego z kandydatów oddało 4 409 osób, z czego ważnie oddanych głosów było 4 367. Frekwencja wyniosła 34,5%[5].

L.p. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów Procent uzyskanych głosów
1. Kapica Sławomir 2 477 56,72%
2. Kociński Wojciech 1 890 43,28%

Burmistrzem Sycowa został wybrany Sławomir Kapica, który objął urząd złożeniem ślubowania w dniu 29 marca 2007 roku[6].

Postępowanie ws. uchwały Rady Miejskiej z 25 stycznia 2007 roku[edytuj]

Wyrokiem z 16 lipca 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały podjętej przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2007 roku. Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone, mimo prawnych podstaw umożliwiających sprawowanie obowiązków burmistrza przez Wojciecha Kocińskiego. W następstwie wyroku Kociński wystąpił z zamiarem świadczenia pracy do Urzędu Miasta i Gminy, jednak burmistrz Kapica stwierdził, że nie widzi podstaw do przekazania poprzednikowi obowiązków. Gmina Syców wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, jednocześnie stwierdzając niezgodność z prawem uchwały odwołującej Kocińskiego ze stanowiska.

Źródła[edytuj]

Przypisy[edytuj]

Wybory w gminie Syców

Wybory samorządowe 19901994199820022006201020142018
Wybory uzupełniające i przyspieszone 1999200420062007 (burmistrz)2007 (20 maja, 22 lipca) • 20162019
Wybory parlamentarne 1989199119931997200120052007201120152019
Wybory prezydenckie 2005201020152020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004200920142019