Wolny Pan Stanowy Sycowa

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wolny Pan Stanowy Sycowa (niem. Freier Standesherr von Wartenberg) – tytuł przysługujący właścicielowi wolnego państwa stanowego Syców.

Od 1737 roku, kiedy Ernest Jan Biron został władcą Kurlandii i Semigalii, wolni panowie stanowi Sycowa uzyskali tytuł książąt (niem. Prinz).

Lista wolnych panów stanowych Sycowa

L.p. Nazwisko Obraz Lata panowania Uwagi
1. Hans von Haugwitz
(zm. 1517)
1489-1494
2. Heinrich von Haugwitz
(zm. 1516)
1489-1516 Od 1494 roku pozostawał jedynowładcą w Sycowie.
3. Zdeněk Lev z Rožmitálu
(1470-1535)
Zdeněk Lev z Rožmitálu.jpg 1517-1529 Faktycznie władzę w wolnym państwie stanowym sprawował jego syn Adam Lev z Rožmitálu i synowa Anna von Haugwitz.
4. Joachim I von Maltzan
(1492-1556)
1529-1551
Otto von Zedlitz 1551-1555
Wilhelm von Kurzbach 1555-1557
5. Johann Bernhard von Maltzan
(1526-1569)
1557-1569 Od 1560 roku jedynowładca.
5. Franciszek von Maltzan
(zm.1560)
1557-1560 Sprawował władzę razem z bratem Johannem Bernhardem.
Joachim II von Maltzan
(1559-1625)
1569-1571 Ze względu na małoletniość regentką wolnego państwa stanowego pozostawała Elżbieta von der Lomnitz, która sprzedała wolne państwo stanowe Georgowi von Braunowi.
6. Georg von Braun
(1525-1585)
1571-1585
7. Georg Wilhelm von Braun
(1565-1594)
1585-1592
8. Abraham von Dohna
(1561-1613)
1592-1613
9. Karl Hannibal von Dohna
(1588-1633)
1613-1633
Dyrektorium 1633-1636 Organ kolegialny, powołany na czas braku i nieobecności wolnego pana stanowego, w którego skład wchodzili przedstawiciele lokalnej szlachty.
10. Maximilian Ernst von Dohna
(zm. 1641)
1636-1641
11. Otto Abraham von Dohna
(zm. 1646)
1641-1646
Renata Euzebia von Breuner 1646-1666 Regentka wolnego państwa stanowego po śmierci męża Otto Abrahama von Dohny.
12. Karl Hannibal II von Dohna
(zm. 1711)
1666-1711
Urząd Zwierzchni dla Śląska 1711-1719 Urząd cesarski, który tymczasowo opiekował się wolnym państwem stanowym po bezpotomnej śmierci Karla Hannibala II von Dohna.
13. Alexander zu Dohna-Schlobitten
(1661-1728)
Dohna-Schlobitten, Alexander Burggraf und Graf zu (1661-1728)2.jpg 1719-1728
14. Albrecht Christoph zu Dohna-Schlobitten
(1698-1752)
Albrecht Christoph zu Dohna Schlobitten.jpg 1728-1734
15. Ernst Johann Biron
(1690-1772)
Ernst Johann von Biron 111.PNG 1734-1740 Odzyskał posiadłości ziemskie w dawnym wolnym państwie stanowym, pod panowaniem Prus w 1764 roku.

Z momentem włączenia Śląska do Prus wolne państwo stanowe Syców jako autonomiczna jednostka terytorialna przestała istnieć. Potomkowie księcia Ernsta Johanna Birona pozostali właścicielami majątku ziemskiego w Sycowie:

L.p. Nazwisko Obraz Lata panowania Uwagi
15. Ernst Johann Biron
(1690-1772)
Ernst Johann von Biron 111.PNG 1764-1769
16. Peter Biron
(1724-1800)
Peter von Biron.PNG 1769-1800
17. Karl Ernst Biron
(1728-1801)
Karl Ernst Biron.jpg 1800-1801
18. Gustav Calixt Biron
(1780-1821)
Grassi Prinz Gustav Biron.jpg 1801-1821
Kuratela 1821-1839 Powołana do czasu uzyskania pełnoletniości przez potomków wcześnie zmarłego Gustava Calixta Birona.
19. Karl Friedrich Wilhelm Biron
(1811-1848)
1839-1848
20. Calixt Biron
(1817-1882)
Calixt Biron1.jpg 1848-1882
21. Gustav Biron
(1859-1941)
Gustav Biron1.jpg 1882-1929
22. Carlos Biron
(1907-1982)
Carlos Biron.jpg 1929-1945

Źródła

Bibliografia