Towarzystwo Świętego Marka w Sycowie

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Towarzystwo Świętego Marka w Sycowie


Data rejestracji 19 marca 2002
Czas funkcjonowania od 2002
Adres ul. Kaliska 36/23
56-500 Syców
REGON 932786690
Strona internetowa tsm.sycow.pl

Towarzystwo Świętego Marka w Sycowie – stowarzyszenie rejestrowe założone w 2002 roku, którego głównym zadaniem jest przywracanie i propagowanie historycznych pielgrzymek odpustowych do kościoła na Świętym Marku, a także badanie dziejów regionu[1].

Historia stowarzyszenia[edytuj]

Idea utworzenia Towarzystwa po raz pierwszy pojawiła się w 1996 roku. Nazwa stowarzyszenia i jego cele zostały określone w grudniu 2001 roku. Zebranie założycielskie, podczas którego uchwalono statut i wybrano zarząd, odbyło się 8 marca 2002 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 marca 2002 roku[2]. Z Towarzystwem od początku związani byli lokalni regionaliści: Aleksandra Hołubecka-Zielnica i Krzysztof Zielnica, którzy w 2010 roku zostali wyróżnieni tytułem Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Syców.

W 2003 roku TSM zapoczątkowało projekt Studnie pątnicze przy drodze na Święty Marek. Rok później poświęcono dwie pierwsze studnie: św. Marka i św. Jana. W 2008 roku poświęcono studnię św. Łukasza, a w 2009 roku – św. Mateusza. W 2011 roku z inicjatywy Towarzystwa podjęto się wytyczenia przez gminę Syców Drogi Świętego Jakuba, która została zainaugurowana podczas odpustu w 2012 roku. W 2012 roku postawiono w pobliżu kościoła na Świętym Marku kapliczkę Salve ponticus. W 2012 roku powołano Społeczny Komitet Na Ratunek Kościołowi w celu zdobycia środków finansowych na częściową renowację świątyni[3].

We wrześniu 2012 roku Towarzystwo we współpracy z Gimnazjum przyczyniło się do odsłonięcia tablicy poświęconej Josephowi Franzkowskiemu w 100. rocznicę wydania Historii wolnego państwa stanowego, miasta i powiatu Syców. Ponadto TSM doprowadziło do odrestaurowania zabytkowego dyplomu, a w kwietniu 2015 roku zorganizowało w Muzeum sesję naukową poświęconą sycowskiemu kronikarzowi. Z inicjatywy Towarzystwa w 2015 roku zostały ufundowane krzyżokapliczki w stylu cieplickim poświęcone pamięci Antonie i Josepha Franzkowskim oraz Krzysztofa Zielnicy, spoczywających na cmentarzu na Świętym Marku.

12 kwietnia 2015 roku wewnątrz kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej poświęcono wykonane w czerwcu 2014 roku epitafium Katyń 1940 – Smoleńsk 2010[4].

Towarzystwo regularnie włącza się w organizację wystaw w Muzeum Regionalnym, w tym[5]:

  • 2006: Oni tu byli przed nami
  • 2007: Wędrowcy, tułacze, pielgrzymi – poszukiwanie sposobu na (prze)życie
  • 2008: Carl Gotthard Langhans (1732-1808). Architekt z Kamiennej Góry
  • 2012: Święty Marek – sycowska Częstochowa
  • 2015: Opowieści sycowskich budowli
  • 2017: Bruno Tschötschel – artysta na miarę epoki
  • 2019: Taniec śmierci. I wojna światowa w alegorycznych wycinankach, drukach i szkicach Melchiora Grosska

Ponadto na początku 2013 roku w Muzeum Miejskim Wrocławia TSM współorganizowało wystawę Bruno Tschötschel – wrocławski Wit Stwosz XX w.[6].

24 sierpnia 2018 roku Towarzystwo zorganizowało spotkanie z Piotrem Oszczanowskim, autorem Katalogu zabytków sztuki w Polsce w Muzeum Regionalnym w Sycowie.

11 listopada 2018 z inicjatywy Towarzystwa na murach Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie (dawnej katolickiej szkoły powszechnej) odsłonięto tablicę poświęconą księdzu Ignacemu Kupcowi.

28 czerwca 2021 roku w Domie Kultury w Sycowie pod auspicjami Towarzystwa zorganizowano spotkanie autorskie z regionalistką Aleksandrą Hołubecką-Zielnicą, która wydała kolejne publikacje dotyczące historii regionu: Nasza alma mater (opisująca historię Liceum w Sycowie do 1959 roku) i W cieniu wojen (zawierające relacje uchodźców i zesłańców na Sybir)[7].

Zarząd stowarzyszenia[edytuj]

W skład zarządu TSM wchodzą[8]:

Źródła[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy[edytuj]