Syców Wiki:Regulamin

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 1. Użytkownik, podejmując działania w Encyklopedii, wyraża zgodę na stosowanie się do poniższych reguł. Użytkownika obowiązują także inne reguły przyjęte przez aktywnych użytkowników oraz zasady netykiety.
 2. Działania użytkownika, w tym tworzenie i zmiana treści haseł, są dobrowolne i wykonywane bez wynagrodzenia.
 3. Treść opublikowana przez użytkownika jest domyślnie dostępna dla wszystkich na licencji Creative Commons, chyba że zastrzeżono inaczej. Opublikowana treść, której udowodniono naruszenie praw autorskich, jest usuwana przez użytkownika z dodatkowymi uprawnieniami.
 4. W celu zapewnienia aktualności i wiarygodności haseł użytkownik powinien opierać ich treść na faktach potwierdzonych źródłami zewnętrznymi.
 5. Podstawową formą kontaktu między użytkownikami w Encyklopedii są strony dyskusji.
 6. Użytkownik niezarejestrowany może utworzyć konto użytkownika, wybierając dowolną niezajętą nazwę. Nazwa konta użytkownika nie może naruszać czyichkolwiek dóbr osobistych. Na uzasadniony wniosek użytkownika nazwa jego konta może zostać zmieniona przez biurokratę.
 7. Użytkownik zarejestrowany może posiadać jedno konto użytkownika, chyba że użytkownik nadzoruje konto z uprawnieniami bota. Uprawnienia bota nie łączy się z dodatkowymi uprawnieniami.
 8. Użytkownik zarejestrowany może nabywać dodatkowe uprawnienia. Użytkownikami z dodatkowymi uprawnieniami są: biurokrata jako użytkownik czuwający nad właściwym rozwojem Encyklopedii, administratorzy i redaktorzy. W zakres uprawnień biurokraty wchodzą uprawnienia administratora. W zakres uprawnień administratora wchodzą uprawnienia redaktora. Działania przypisane do poszczególnych zakresów uprawnień określa biurokrata.
 9. Biurokrata przyznaje lub rozszerza dodatkowe uprawnienia z własnej uzasadnionej inicjatywy lub w wyniku konsultacji z aktywnymi użytkownikami, informując o zamiarze przyznania lub rozszerzenia dodatkowych uprawnień, chyba że użytkownik niezwłocznie odmówi przyjęcia dodatkowych uprawnień. Biurokrata może przyznać lub rozszerzyć dodatkowe uprawnienia także na uzasadniony wniosek użytkownika, mogąc skonsultować przyznanie lub rozszerzenie uprawnień z aktywnymi użytkownikami. Odmowa przyznania lub rozszerzenia uprawnień powinna zostać uzasadniona.
 10. Biurokrata odbiera lub ogranicza dodatkowe uprawnienia na wniosek użytkownika, a także jeśli użytkownik, mimo wcześniejszego upomnienia, dalej świadomie narusza reguły Regulaminu albo jeśli użytkownik nie podejmował żadnych działań w danym roku kalendarzowym. Użytkownik z dodatkowymi uprawnieniami, z wyłączeniem biurokraty, może samodzielnie odebrać dodatkowe uprawnienia.
 11. Użytkownik, który naruszył reguły Regulaminu, jest informowany o naruszeniu w formie upomnienia. Użytkownik, który, mimo upomnienia, dalej świadomie narusza reguły Regulaminu, może zostać zablokowany przez administratora na czas określony. Czas blokady powinien być proporcjonalny do wagi naruszenia reguł Regulaminu. Użytkownik rozpowszechniający spam i umyślnie niszczący treść Encyklopedii może zostać zablokowany bez wcześniejszego upomnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator może skrócić czas blokady zablokowanego użytkownika.
 12. Treść Regulaminu może zostać zmieniona przez biurokratę na uzasadniony wniosek każdego zarejestrowanego użytkownika i po przeprowadzeniu konsultacji z aktywnymi użytkownikami. Aktywni użytkownicy określają długość okresu, który musi upłynąć od wprowadzenia zmian do wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu.

Zobacz też