Reorganizacja sieci szkół w 2017 roku

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reorganizacja sieci szkół w 2017 roku – zmiana organizacyjna sieci szkół podstawowych i średnich znajdujących się na terenie gminy Syców przeprowadzona w 2017 i 2019 roku w związku z ogólnopolską reformą oświaty.

Reforma zlikwidowała gimnazja i wprowadziła: 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika, 3-letnie szkoły branżowe I stopnia oraz 2-letnie szkoły branżowe II stopnia.

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe i Gimnazjum w 2017 roku podlegały pod samorząd gminny. W związku z reformą oświaty 2 marca 2017 roku Rada Miejska w Sycowie podjęła uchwałę nr XXXIV/232/2017 o reorganizacji sieci szkół podstawowych. Zgodnie z postanowieniami uchwały z dniem 1 września 2017 roku:

Z końcem roku szkolnego 2018/2019 nastąpiło całkowite wygaśniecie Gimnazjum w Sycowie, natomiast od 1 września 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 3 uzyskała pełną strukturę organizacyjną.

Szkoły średnie

Liceum Ogólnokształcące w Sycowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie w 2019 roku podlegały pod samorząd powiatowy. Rada Powiatu Oleśnickiego w sierpniu i we wrześniu 2019 roku podjęła uchwały w sprawie reorganizacji sieci szkół ponadpodstawowych w powiecie oleśnickich, w tym:

  • dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Sycowie stało się czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie,
  • dotychczasowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie został przemianowany na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, a w strukturze placówki czteroletnie Technikum stało się pięcioletnim Technikum. Utworzono też trzyletnią szkołę branżową I stopnia.

Źródła

Linki zewnętrzne