Reorganizacja sieci szkół w 1999 roku

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Reorganizacja sieci szkół w 1999 roku – reorganizacja sieci szkół na terenie gminy Syców, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie z 1999 roku i uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego z 2002 roku. Była ona związana z ogólnopolską reformą systemu oświaty, wprowadzającą 6-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie gimnazja, 3-letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe.

Zgodnie z postanowieniami uchwały z dniem 1 września 1999 roku:

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego z dniem 1 września 2002 roku:

  • dotychczasowe 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Sycowie zostało przekształcone w placówkę 3-letnią (ostatnie klasy czwarte opuściły mury szkoły w 2004 roku).
  • z połączenia liceum handlowego i ekonomicznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych utworzono 4-letnie Technikum i 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, a nazwa placówki została zmieniona na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (ostatnie klasy piąte opuściły mury szkoły w 2005 roku).

Źródła

Linki zewnętrzne