Mikołaj Kreul

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mikołaj Kreul


Data urodzenia 1462
Wykształcenie Uniwersytet w Lipsku
Uniwersytet w Bolonii
Zawód duchowny

Mikołaj Kreul (Crewel, Kreuel, zm. w 1462) − kanonik wrocławski pochodzący z średniowiecznego Sycowa.

Biografia

Mikołaj Kreul urodził się w Sycowie i prawdopodobnie tam też się wychował. Wykształcenie zdobywał on na uniwersytetach w Lipsku (od 1431 roku), a następnie w Bolonii (od 1435 roku), gdzie uzyskał stopień doktora dekretów. Zapewne podczas obrad soboru bazylejskiego zawarł znajomość, która z czasem przerodziła się w przyjaźń, z wybitnym prekursorem humanizmu Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim, późniejszym papieżem Piusem II. Dowodem tego wielkiego zaufania jest powierzenie Mikołajowi wychowania siostrzeńca Eneasza Sylwiusza – Francesca Tadeschiniego, który później również został papieżem i przyjął imię Piusa III. W 1492 roku papież ten ufundował swojemu wychowawcy nagrobek w katedrze wrocławskiej opatrzony łacińskim napisem: Nicolao Kreuel Wartembergensi (pol. Mikołajowi Kreulowi sycowianinowi).

Mikołaj Kreul od około 1450 roku do prawdopodobnej daty śmierci w 1462 roku był członkiem wrocławskiej kapituły katedralnej, choć ostatecznie na Śląsk powrócił dopiero w 1457 roku. Korzystając z doskonałych stosunków Kreula z kurią rzymską, mieszczanie wrocławscy wysyłali go w 1459 roku w sprawach miejskich do Rzymu. Później jeszcze posłował do legata papieskiego Franciszka z Toledo w sprawach odpustów dla kościołów wrocławskich.

Źródła

Bibliografia

  • T. Kulak i W. Mrozowicz, Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław-Syców 2000, s. 76.