Lokacja Ślizowa

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Lokacja Ślizowa − przywilej lokujący wieś Ślizów na prawie niemieckim wydany w dniu 1 czerwca 1260 przez biskupa lubuskiego Wilhelma.

Tekst przywileju[edytuj]

Niechaj wiadomym będzie wszystkim obecnym, jak i przyszłym, że my Wilhelm z Bożej łaski biskup lubuski, wieś naszą Ślizów, z której dziesięcina w snopach na polach należy się od niepamiętnych czasów kościołowi tejże wsi, oddaliśmy do lokowania na prawie niemieckim w takiej formie, że jak długo będzie trwał przywilej wolności, który został przyznany mieszkańcom tej wioski, oni mają obowiązek dawać plebanowi, który tam zawsze będzie, grzywnę i pół srebra w każdym roku tytułem dziesięciny, zaś po wygaśnięciu wolnizny, proboszcz tegoż kościoła będzie otrzymywał z czterdziestu dwu łanów flamandzkich, które ma ta wieś, pół czynszu i pół dziesięciny, a mianowicie z każdego łanu: jeden wiardunek srebra, dwa korce pszenicy, cztery korce żyta, sześć korców owsa i to wszystko proboszcz na mocy wiecznej władzy przez wyznaczonych poborców, jako i my, może swobodnie wybierać, a poza tym sołtys z łanów wolnych, które obecnie posiada z tytułu lokacji, jest zobowiązany do płacenia każdego roku tylko dojrzałym ziarnem.

Oprócz trzydziestu sześciu łanów innych z owych czterdziestu dwu przyrzeczonych wolnych, dziesięcinę z pól naszego dworu z wszystkich plonów i połowę grzywny z karczmy przyznajemy temuż kościołowi, co mianowicie odnośnie wszystkiego, co wyżej napisano pod pieczęcią naszą, własnoręcznie w obecności wymienionych panów potwierdzamy.

Dano i spisano w Ślizowie w obecności kapelanów naszego dworu, pana Tomasza, pana Henryka − kanonika lubelskiego, Konrada − notariusza naszego i wielu innych, Roku Pańskiego tysiąc dwieście sześćdziesiątego, kalendy czerwcowej.

Źródła[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

  • Wilhelm Häusler, Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstentums Oels bis zum austerben der Piastischen Herzoglinie, s. 104, Breslau 1883.