Hans von Haugwitz

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hans von Haugwitz


Data śmierci 1517
Haugwitzowie
{{{alt grafiki}}}
Krewni i powinowaci Heinrich von Haugwitz (brat)
1. Wolny Pan Stanowy Sycowa
Okres od 7 października 1489
do 1494
Następca Heinrich von Haugwitz

Hans von Haugwitz (zm. w 1517) − pierwszy wolny pan stanowy Sycowa w latach 1489-1494.

Biografia

Heinrich von Haugwitz pochodził z rycerskiego rodu Haugwitzów (wywodzącego się z Moraw), którego przedstawiciele posiadali majątki na Śląsku.

W wyniku sprzymierzenia się księcia oleśnickiego Konrada X Białego z księciem żagańskim Janem II przeciwko królowi Węgier i Czech Maciejowi Korwinowi, Hans von Haugwitz, pozostający w służbie monarchy, został skierowany latem 1489 roku na wyprawę i zajął Księstwo Oleśnickie. Mimo późniejszego powrotu księcia Konrada, Hans von Haugwitz zatrzymał w posiadaniu wschodni obszar księstwa z Sycowem. 7 października 1489 roku król Maciej Korwin, w zamian za dobra utracone w Namysłowie, nadał te ziemie Hansowi von Haugwitzowi jako wolne państwo stanowe, a wolny pan stanowy złożył hołd lenny królowi. Odtąd Syców stał się siedzibą odrębnego bytu, mającego status równy pozostałym księstwom śląskim.

Hans von Haugwitz sprawował władzę w wolnym państwie stanowym razem z bratem Heinrichem. Od 1494 roku przebywał na Morawach, gdzie objął dobra ojcowskie. W Sycowie faktyczną władzę sprawował Heinrich.

Hans von Haugwitz zmarł w 1517 roku.

Źródła

Bibliografia

Wolni panowie stanowi Sycowa i właściciele majątku ziemskiego w Sycowie

Haugwitzowie
(1489-1517)
Hans von Haugwitz (1489-1494)Heinrich von Haugwitz (1489-1516)
Lev z Rožmitála
(1517-1529)
Zdeněk Lev z Rožmitálu (1517-29)
Maltzanowie
(1529-1571)
Joachim I von Maltzan (1529-51)Otto von Zedlitz (1551-55) • Wilhelm von Kurzbach (1555-57) • Johann Bernhard von Maltzan (1557-69)Franciszek von Maltzan (1557-60)Joachim II von Maltzan (1569-71)
Braunowie
(1571-1592)
Georg von Braun (1571-85)Georg Wilhelm von Braun (1585-92)
Dohnowie
(1592-1734)
Abraham von Dohna (1592-1613)Karl Hannibal von Dohna (1613-33)Dyrektorium (1633-36)Maximilian Ernst von Dohna (1636-41)Otto Abraham von Dohna (1641-46)Renata Euzebia von Breuner (1646-66)Karl Hannibal II von Dohna (1666-1711)Urząd Zwierzchni dla Śląska (1711-19)Alexander zu Dohna-Schlobitten (1719-28)Albrecht Christoph zu Dohna-Schlobitten (1728-34)
Bironowie
(1734-1740)
Ernst Johann Biron (1734-40)
Właściciele majątku Syców
(1741-1763)
Christoph von Münnich (1741-42)Fryderyk II Wielki (1742-62)Christoph von Münnich (1762-63)
Bironowie jako właściciele majątku Syców
(1763-1945)
Ernst Johann Biron (1763-69)Peter Biron (1769-1800)Karl Ernst Biron (1800-01)Gustav Calixt Biron (1801-21)Kuratela (1821-39)Karl Friedrich Wilhelm Biron (1839-48)Calixt Biron (1848-82)Gustav Biron (1882-1929)Carlos Biron (1929-45)