Gmina Syców

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Disambig.svg To hasło dotyczy jednostki podziału administracyjnego. Zobacz inne znaczenia tego słowa.
Mapa gminy Syców

Gmina Syców − gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, istniejąca w latach 1945-1954 i od 1973 roku z siedzibą w Sycowie.

Historia[edytuj]

Struktury organizacyjne gminy tworzone były w Sycowie zaraz po II wojnie światowej. W czerwcu 1945 roku na czele zarządu gminnego jako pierwszy powojenny burmistrz Sycowa stanął Leon Pietruszak. Gmina Syców znajdowała się wówczas w Okręgu II (Dolny Śląsk) Ziem Odzyskanych i XIV obwodzie, który obejmował obszar przedwojennego powiatu sycowskiego. Od 28 czerwca 1946 roku gmina wraz z całym powiatem stała się częścią nowo utworzonego województwa wrocławskiego.

W 1950 roku na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego wprowadzono rady narodowe. W Sycowie funkcjonowała Gminna Rada Narodowa. 29 września 1954 roku gminy zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powołano mniejsze terytorialnie gromady. Gmina Syców, podobnie jak pozostałe gminy w Polsce, została przywrócona z dniem 1 stycznia 1973 roku wraz z kolejną reformą administracyjną. Od 1 czerwca 1975 roku zlikwidowano powiaty, a gmina Syców znalazła się w granicach województwa kaliskiego. W 1990 roku w gminie przywrócono samorząd, wybierając radnych nowo utworzonej Rady Miejskiej. Z dniem 1 stycznia 1999 roku gmina powróciła do województwa dolnośląskiego, stając się częścią nowo utworzonego powiatu z siedzibą w Oleśnicy. Jesienią 2002 roku po raz pierwszy odbyły się powszechne, bezpośrednie wybory burmistrza.

Jednostki pomocnicze[edytuj]

W skład gminy Syców wchodzi piętnaście jednostek pomocniczych, tj. dwanaście sołectw i trzy osiedla miejskie:

 1. sołectwo Biskupice – przysiółki: Nowy Świat i Trzy Chałupy
 2. sołectwo Drołtowice – przysiółki: Ligota Dziesławska i Radzyna
 3. sołectwo Działosza – przysiółki: Widawki
 4. sołectwo Gaszowice – przysiółki: Lesieniec
 5. sołectwo Komorów – przysiółki: Niwki Garbarskie
 6. sołectwo Nowy Dwór
 7. sołectwo Stradomia Wierzchnia – przysiółki: Pawłowice i Zieleniec
 8. sołectwo Szczodrów
 9. sołectwo Ślizów – przysiółki: Bielawki
 10. sołectwo Wielowieś – przysiółki: Święty Marek
 11. sołectwo Wioska – przysiółki: Pawełki
 12. sołectwo Zawada – przysiółki: Błotnik i Wojciechowo Wielkie

Okręgi wyborcze[edytuj]

Gmina Syców w wyborach do organu stanowiącego gminy podzielona jest na piętnaście okręgów. W każdym z nich wybierany jest jeden radny Rady Miejskiej[1]:

 1. Okręg wyborczy nr 1: ulice Asnyka, Baczyńskiego, Dąbrowskiej, Generała Sikorskiego, Hubala, Jana III Sobieskiego, Kombatantów, Kopernika, Korczaka, Krótka Lawendowa, Nowa, Obrońców Westerplatte, Orzeszkowej, Prusa, Radosna, Reja, Skłodowskiej-Curie, Starzyńskiego, Szarych Szeregów i Witosa
 2. Okręg wyborczy nr 2: ulice Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Szczodrego, Dąbrówki, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Kaliska (od nr 7), Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Leszka Czarnego, Mieszka I i Władysława Łokietka
 3. Okręg wyborczy nr 3: ulice Chełmońskiego, Kossaka i Matejki
 4. Okręg wyborczy nr 4: ulice Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Generała Bema, Komorowska (z wyłączeniem nr 1, 2a i 2b), Kościelna, Kościuszki, Młyńska, Piastowska, Pułaskiego i Sportowa
 5. Okręg wyborczy nr 5: ulice Kaliska (nr 1-6), Komorowska (nr 1, 2a i 2b) i Mickiewicza
 6. Okręg wyborczy nr 6: ulice Aleja 15-lecia, Błękitna, Garncarska, Kępińska, Polna, Szosa Kępińska, Turkusowa, Waryńskiego, Zawada i Zielona
 7. Okręg wyborczy nr 7: ulice Boznańskiej, Broniewskiego, Konopnickiej, Kusocińskiego, Malczewskiego, Nowowiejska, Norwida, Oleśnicka, Przemysłowa, Reymonta, Robotnicza, Rzemieślnicza, Słowackiego i Sucharskiego
 8. Okręg wyborczy nr 8: ulice Jakimowicza, Kolejowa, Leśna, Parkowa, Partyzantów, Pogodna, Powstańców, Słoneczna, Strefowa, Tęczowa, Wierzbowa, Wrocławska i Zwycięzców
 9. Okręg wyborczy nr 9: ulice 1 Maja, Aleja nad Wałem, Jana Pawła II, Kasztanowa, Księdza Gorczycy, Księdza Rudy, Ogrodowa, Okrężna, Pawłówek, Plac Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Szkolna, Środkowa, Wałowa i Wojska Polskiego
 10. Okręg wyborczy nr 10: sołectwa Biskupice, Drołtowice i Komorów
 11. Okręg wyborczy nr 11: sołectwo Wioska
 12. Okręg wyborczy nr 12: sołectwa Gaszowice, Szczodrów, Zawada
 13. Okręg wyborczy nr 13: sołectwa Działosza, Nowy Dwór, Wielowieś
 14. Okręg wyborczy nr 14: sołectwo Stradomia Wierzchnia
 15. Okręg wyborczy nr 15: sołectwo Ślizów

W wyborach do Rady Powiatu Oleśnickiego od 2014 roku gmina Syców razem z gminą Międzybórz tworzy okręg wyborczy nr 4. W wyborach parlamentarnych mieszkańcy gminy Syców wybierają posłów w okręgu wyborczym nr 3 (obejmującego swym zasięgiem większość obszaru województwa wrocławskiego z lat 1975-1998), senator od 2011 roku jest wybierany w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6, natomiast posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani od 2004 roku w okręgu wyborczym nr 12.

Sąsiednie gminy[edytuj]

Gmina Syców sąsiaduje wewnątrz powiatu oleśnickiego z gminami: wiejską Dziadowa Kłoda, miejsko-wiejską Międzybórz, wiejską Oleśnica i miejsko-wiejską Twardogóra. Poza tym gmina sąsiaduje z wiejską gminą Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim i gminą Perzów (także typu wiejskiego) w powiecie kępińskim.

Organy i urzędy[edytuj]

Information icon4.svg Osobne hasła: Rada Miejska w Sycowie, Burmistrz Sycowa, Lista sołtysów w gminie Syców

Podstawą prawną funkcjonowania gminy Syców jest ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku oraz Statut Miasta i Gminy Syców uchwalony przez Radę Miejską 25 stycznia 2007 roku.

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy od 1990 roku jest Rada Miejska, składająca się z piętnastu radnych wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych na pięcioletnią kadencję. Rada Miejska podejmuje uchwały na zwoływanych przez przewodniczącego sesjach. Ponadto radni pracują w komisjach stałych i doraźnych. Organem wykonawczym jest wybierany w wyborach powszechnych burmistrz, będący kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy.

Poza UMiG na terenie gminy Syców funkcjonują: Urząd Stanu Cywilnego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sycowie i Urząd Pocztowy.

Właściwość miejscowa[edytuj]

Gmina jest obszarem właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Oleśnicy i Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Odwołania od decyzji organów gminy Syców rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu. Sprawy administracyjne rozstrzyga także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Struktura powierzchni[edytuj]

Według danych z roku 2002 gmina Syców ma obszar 144,79 km², w tym 62% to użytki rolne, a 30% – użytki leśne. Gmina stanowi 13,79% powierzchni powiatu oleśnickiego.

Gospodarka[edytuj]

Struktura zatrudnienia[edytuj]

Na terenie gminy 40% osób w wieku produkcyjnym jest zatrudnionych w rolnictwie, 10% w przemyśle, a 50% w usługach.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie Syców wynosi 62%. W gminie istnieje 769 gospodarstw rolnych, których średnia powierzchnia wynosi 9,70 ha.

Spółki gminy Syców[edytuj]

Komunikacja[edytuj]

Drogi ekspresowe[edytuj]

Drogi krajowe[edytuj]

Drogi wojewódzkie[edytuj]

Drogi powiatowe i gminne[edytuj]

Długość dróg gminnych na terenie gminy Syców wynosi 64 kilometry, z czego 22 kilometry tych dróg posiada miasto.

Kościoły i związki wyznaniowe[edytuj]

Information icon4.svg Osobne hasło: Lista obiektów sakralnych w gminie Syców

Na terenie gminy Syców istnieją i działają parafie kościoła rzymskokatolickiego wchodzące w skład dekanatu sycowskiego, który od 1992 roku przynależy do diecezji kaliskiej.

W gminie Syców działa parafia ewangelicko-augsburska. Przy ulicy Daszyńskiego znajduje się Sala Królestwa Świadków Jehowy.

Historycznie na terenie miasta i gminy funkcjonowała gmina żydowska, która posiadała w Sycowie synagogę.

Oświata[edytuj]

Gmina Syców prowadzi trzy publiczne przedszkola (nr 1, nr 2 i nr 3 w Sycowie) oraz sześć ośmioletnich szkół podstawowych (nr 1, nr 2 i nr 3 w Sycowie oraz w Drołtowicach, Działoszy i Stradomi Wierzchniej)[2].

Powiat oleśnicki na terenie gminy Syców prowadzi Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ponadto w gminie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Sycowie i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Ochrona zdrowia[edytuj]

Bezpłatną opiekę medyczną w gminie Syców zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" (będący jednostką organizacyjną gminy) i szpital (wchodzący w skład Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy)[3]. W skład szpitala wchodzi: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Oddział Rehabilitacyjny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy[4].

Ponadto w Sycowie istnieje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Mediccare[5].

Kultura i sport[edytuj]

Organem powołanym w celu prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Syców jest Centrum Kultury. W jego skład wchodzi dom kultury, Biblioteka Publiczna z filiami w Drołtowicach i Stradomi Wierzchniej oraz Muzeum Regionalne. W gminie funkcjonują dwa zespoły folklorystyczne: Sycowiacy i Zawadiacy.

Promocją kultury fizycznej zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W gminie istnieją kluby sportowe: SKS Pogoń Syców, SKS GROM Szczodrów, UKS Szach Mat, UKS Jedynka, KS Widawa Stradomia, KS Komorów, UKS Dłusko, MKS Rosiek Syców i Międzyszkolny UKS Olimpia[6].

Współpraca międzynarodowa[edytuj]

Źródła[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy[edytuj]

Miejscowości gminy Syców

Miasta Syców
Wsie sołeckie BiskupiceDrołtowiceDziałoszaGaszowiceKomorówNowy DwórStradomia WierzchniaŚlizówSzczodrówWielowieśWioskaZawada
Wsie niesołeckie BielawkiBłotnikLigota DziesławskaRadzynaŚwięty MarekWojciechowo Wielkie
Przysiółki LesieniecNiwki GarbarskieNowy ŚwiatPawełkiPawłowiceTrzy ChałupyWidawkiZieleniec