Georg von Braun

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Georg von Braun


Data urodzenia 1525
Data i miejsce śmierci 6 stycznia 1585
Wrocław
Braunowie
Małżeństwo Marianna von Rothenburg
Dzieci Georg Wilhelm von Braun
6. Wolny Pan Stanowy Sycowa
Okres od 4 września 1571
do 6 stycznia 1585
Poprzednik Joachim II von Maltzan
Następca Georg Wilhelm von Braun

Georg von Braun (ur. w 1525, zm. 6 stycznia 1585 we Wrocławiu) − wolny pan stanowy Sycowa w latach 1571-1585.

Biografia

Georg von Braun urodził się w 1525 roku i pochodził z niemieckiego rodu Braunów. Rządy w Sycowie objął 4 września 1571 roku z rąk wdowy po Johannie Bernhardzie von Maltzan Elżbiety, której zapłacił wcześniej w dwóch częściach po 66 tysięcy talarów. W czasie swojego kilkunastoletniego panowania udało mu się poszerzyć majątek o część Trębaczowa i Komorów.

Osiągnął błyskotliwą karierę na dworze cesarskim, otrzymując liczne nominacje na urzędy publiczne takie jak m. in.: komisarz cesarski na obradach sejmiku śląskiego czy prezydent kamery cesarskiej. 30 czerwca 1573 roku otrzymał tytuł czeskiego barona. W 1578 roku był członkiem komisji, która ustalała przebieg granicy między Wielkopolską a Śląskiem.

Georg von Braun zmarł 6 stycznia 1585 roku we Wrocławiu w trakcie przygotowań do wyprawy do Pragi, gdzie miał brać udział w naradzie u cesarza w sprawie nowego obronnego rozporządzenia kraju. W tym samym roku na jego cześć wybito medal. Został pochowany w krypcie zamkowej w Sycowie.

Źródła

Bibliografia

Wolni panowie stanowi Sycowa i właściciele majątku ziemskiego w Sycowie

Haugwitzowie
(1489-1517)
Hans von Haugwitz (1489-1494)Heinrich von Haugwitz (1489-1516)
Lev z Rožmitála
(1517-1529)
Zdeněk Lev z Rožmitálu (1517-29)
Maltzanowie
(1529-1571)
Joachim I von Maltzan (1529-51)Otto von Zedlitz (1551-55) • Wilhelm von Kurzbach (1555-57) • Johann Bernhard von Maltzan (1557-69)Franciszek von Maltzan (1557-60)Joachim II von Maltzan (1569-71)
Braunowie
(1571-1592)
Georg von Braun (1571-85)Georg Wilhelm von Braun (1585-92)
Dohnowie
(1592-1734)
Abraham von Dohna (1592-1613)Karl Hannibal von Dohna (1613-33)Dyrektorium (1633-36)Maximilian Ernst von Dohna (1636-41)Otto Abraham von Dohna (1641-46)Renata Euzebia von Breuner (1646-66)Karl Hannibal II von Dohna (1666-1711)Urząd Zwierzchni dla Śląska (1711-19)Alexander zu Dohna-Schlobitten (1719-28)Albrecht Christoph zu Dohna-Schlobitten (1728-34)
Bironowie
(1734-1740)
Ernst Johann Biron (1734-40)
Właściciele majątku Syców
(1741-1763)
Christoph von Münnich (1741-42)Fryderyk II Wielki (1742-62)Christoph von Münnich (1762-63)
Bironowie jako właściciele majątku Syców
(1763-1945)
Ernst Johann Biron (1763-69)Peter Biron (1769-1800)Karl Ernst Biron (1800-01)Gustav Calixt Biron (1801-21)Kuratela (1821-39)Karl Friedrich Wilhelm Biron (1839-48)Calixt Biron (1848-82)Gustav Biron (1882-1929)Carlos Biron (1929-45)