Ernst Johann Biron (książę kurlandzki)

Z Syców Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Disambig.svg To hasło dotyczy protoplasty rodziny Bironów i księcia kurlandzkiego. Zobacz inne znaczenia tego słowa.
Ernst Johann Biron


{{{alt grafiki}}}
Pełne imię i nazwisko Ernst Johann Biron
Data i miejsce urodzenia 23 listopada 1690
Kalnzeem
Data i miejsce śmierci 29 grudnia 1772
Mitawa
Bironowie
{{{alt grafiki}}}
Ojciec Karl von Bühren
Matka Katarzyna van der Raab
Małżeństwo Benigna Gottlieb von Trotha Treyden (1723-1769)
Dzieci Peter Biron, Hedwig Biron, Karl Ernst Biron
15. Wolny Pan Stanowy Sycowa
Okres od 1 września 1734
do 9 listopada 1740
Poprzednik Albrecht Christoph zu Dohna-Schlobitten
Order Świętego Aleksandra Newskiego Order Świętego Andrzeja Powołańca

Ernst Johann Biron (także: Ernest Jan Biron; ur. 23 listopada 1690 w Kalnzeem, zm. 29 grudnia 1772 w Mitawie) − protoplasta rodu Bironów, wolny pan stanowy Sycowa w latach 1734-1740, później właściciel majątku ziemskiego w Sycowie, książę Kurlandii i Semigalii.

Biografia

Ernst Johann Biron (Bühren) urodził się 23 listopada 1690 roku w Kalnzeem i pochodził ze szlachty inflanckiej. Był synem średniozamożnego posiadacza ziemskiego z Kurlandii, Karla von Bührena i Katarzyny Jadwigi van der Raab. W młodości studiował krótko na uniwersytecie w Królewcu. Awans społeczny i karierę zawdzięczał księżnej kurlandzkiej i żonie Fryderyka Wilhelma Kettlera, Annie Iwanownie Romanow, która w 1716 roku wybrała go na swojego doradcę i faworyta po śmierci męża.

25 stycznia 1723 roku Ernst Johann Biron poślubił Benignę Gottlieb von Trotta Treyden, z która miał trójkę dzieci:

W 1730 roku, kiedy Anna została carycą Rosji, Ernst Johann Bühren wraz ze swoją rodziną przyjechał do Sankt Petersburga, gdzie uzyskał tytuł hrabiego, urząd podkomorzego, Order św. Aleksandra Newskiego i Order św. Andrzeja Powołańca, przybrał herb i nazwisko książąt francuskich Bironów, a następnie przy pomocy protekcji Imperatorowej w 1733 roku otrzymał tytuł hrabiego Rzeszy od cesarza Karola VI Habsburga i zakupił w 1734 roku wolne państwo stanowe Syców.

Posiadając nieograniczone zaufanie Anny Iwanowny, zaczął gromadzić dla siebie urzędy państwowe w Rosji. Wszedł jako minister w skład trzyosobowego Gabinetu Cesarskiego, w którym odgrywał pierwszoplanową rolę. Przejął kontrolę nad administracją cywilną i zwierzchnictwo nad armią, obsadzając stanowiska swoimi zaufanymi ludźmi, najczęściej inflanckimi Niemcami. W 1737 roku po śmierci Ferdynanda Kettlera został wykreowany przez Annę Iwanowną na jego następcę i uczyniony dziedzicznym księciem Kurlandii i Semigalii.

Szybko zaczął się bogacić, a jego majątek dorównywał majątkowi rodziny cesarskiej. Był znany z prowadzenia wystawnego życia i hodowli koni. Na dworze carskim organizował liczne polowania, uczty, ekscentryczne gry i zabawy. Wprowadził w Rosji modę na przepych i obnoszenie się z bogactwem. Od połowy lat 30. XVIII wieku faktycznie sprawował pełną władzę w Rosji.

Jego rządy były pełne surowości, terroru, nadużyć podatkowych i biurokratycznych (historycy określili ten okres mianem bironowszczyzny). Spowodowały lokalne bunty i powstania chłopskie. Aby tępić wystąpienia ludności, stworzył Tajną Kancelarię do Spraw Śledczych, na której czele stanął lojalny mu Aleksander Uszakow. Był przeczulony na punkcie możliwości utraty swojej pozycji. Wszczynał procesy polityczne i był inicjatorem wielu intryg dworskich.

W 1733 roku brał udział w polityce Rosji w sprawie obsady tronu Rzeczypospolitej po śmierci Augusta II Mocnego. W 1735 roku za namową Ernsta Johanna Birona caryca Anna Iwanowa wypowiedziała wojnę Turcji celem zdobycia Krymu. Pomimo zwycięstw i szybkiego marszu armii rosyjskiej, która opanowała znaczne obszary Porty Osmańskiej, kampania okazała się klęską z powodu nieumiejętnych posunięć dyplomacji rosyjskiej.

W 1740 roku Ernst Johann Biron został wyznaczony na opiekuna następcy tronu rosyjskiego Iwana Antonowicza z dynastii Welfów. Wystarał się ponadto od umierającej Anny o tytuł regenta do czasu osiągnięcia przez carewicza pełnoletności. Gdy monarchini zmarła 17 października 1740 roku natychmiast przejął władzę. Nie utrzymał się jednak długo, gdyż został obalony przez spisek dworski, na którego czele stała matka cara, księżna Anna Leopoldowna.

W nocy 9 listopada 1740 roku Ernst Johann Biron został aresztowany przez żołnierzy feldmarszałka Christopha Münnicha, zamknięty w twierdzy Szlisselburg, a kilka dni później dekretem nowej regentki oskarżony o zbrodnię zdrady stanu. Osądzony przez powołaną naprędce komisję został skazany na śmierć przez poćwiartowanie. Anna Leopoldowna zmieniła jednak ostatecznie orzeczenie sądu i skazała Birona na zesłanie. Książę utracił wszystkie godności, urzędy, majątki i został 13 czerwca 1741 roku pod strażą wywieziony do Pełymu w guberni tobolskiej. Na Syberii miał przebywać do swojej śmierci. W Kurlandii i Semigalii mimo próby ustanowienia nowym księciem feldmarszałka Ludwika Ernesta von Braunschweig-Lüneburg-Bevern, nastało kilkunastoletnie interregnum. Państwem zarządzała Rada Książęca, której przewodniczył landhofmeister Krzysztof Fryderyk von Sacken-Appricken.

Za rządów carycy Elżbiety los Ernsta Johanna Birona nieco się poprawił. Imperatorowa złagodziła wyrok swojej poprzedniczki i zmieniła zesłanie na areszt domowy. Zdetronizowany książę kurlandzki osiadł w Jarosławiu nad Wołgą, gdzie miał do dyspozycji pałac ze służbą, bibliotekę oraz stadninę koni. Mógł też urządzać polowania. Pozostawał jednak cały czas jako więzień stanu pod kontrolą i nie miał prawa powrotu do stolicy Rosji. Dopiero w 1762 roku nowy car Piotr III pozwolił wrócić Bironowi do Sankt Petersburga, ułaskawił go i zwrócił urzędy oraz ordery.

W 1763 roku za sprawą carycy Katarzyny II, Ernst Johann Biron został wykorzystany do umocnienia polityki rosyjskiej w Rzeczypospolitej i za protekcją tej władczyni przywrócony na Księstwo Kurlandii i Semigalii, gdzie od kilku lat rządził syn Augusta III Sasa, Karol Krystian Wettyn. Odzyskał też majątek ziemski w Sycowie, który od 1741 roku znalazł się w granicach Prus i który był zarządzany przez króla pruskiego. Ernst Johann Biron nigdy nie przebywał w Sycowie.

Po odzyskaniu tronu szybko zaczął wprowadzać w państwie kurlandzkim rządy absolutystyczne. Podjął się budowy okazałych rezydencji pałacowych w Mitawie i Rundāle. Jako człowiek wiekowy nie był jednak w stanie sam sprawować władzy i faktycznie w jego imieniu rządził syn i następca, Peter Biron. W 1769 roku Ernst Johann Biron zrezygnował z dalszego panowania i abdykował na rzecz starszego syna.

Ernst Johann Biron zmarł 29 grudnia 1772 roku w Mitawie. Pochowany został obok innych książąt Kurlandii i Semigalii w krypcie pod pałacem w Mitawie.

Źródła

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Wolni panowie stanowi Sycowa i właściciele majątku ziemskiego w Sycowie

Haugwitzowie
(1489-1517)
Hans von Haugwitz (1489-1494)Heinrich von Haugwitz (1489-1516)
Lev z Rožmitála
(1517-1529)
Zdeněk Lev z Rožmitálu (1517-29)
Maltzanowie
(1529-1571)
Joachim I von Maltzan (1529-51)Otto von Zedlitz (1551-55) • Wilhelm von Kurzbach (1555-57) • Johann Bernhard von Maltzan (1557-69)Franciszek von Maltzan (1557-60)Joachim II von Maltzan (1569-71)
Braunowie
(1571-1592)
Georg von Braun (1571-85)Georg Wilhelm von Braun (1585-92)
Dohnowie
(1592-1734)
Abraham von Dohna (1592-1613)Karl Hannibal von Dohna (1613-33)Dyrektorium (1633-36)Maximilian Ernst von Dohna (1636-41)Otto Abraham von Dohna (1641-46)Renata Euzebia von Breuner (1646-66)Karl Hannibal II von Dohna (1666-1711)Urząd Zwierzchni dla Śląska (1711-19)Alexander zu Dohna-Schlobitten (1719-28)Albrecht Christoph zu Dohna-Schlobitten (1728-34)
Bironowie
(1734-1740)
Ernst Johann Biron (1734-40)
Właściciele majątku Syców
(1741-1763)
Christoph von Münnich (1741-42)Fryderyk II Wielki (1742-62)Christoph von Münnich (1762-63)
Bironowie jako właściciele majątku Syców
(1763-1945)
Ernst Johann Biron (1763-69)Peter Biron (1769-1800)Karl Ernst Biron (1800-01)Gustav Calixt Biron (1801-21)Kuratela (1821-39)Karl Friedrich Wilhelm Biron (1839-48)Calixt Biron (1848-82)Gustav Biron (1882-1929)Carlos Biron (1929-45)